مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (665)

فصل دوم رسانه چیست و چه توانایی‌هایی دارد؟ ارتباط جمعی- تاریخچه رسانه‌های جمعی ارتباط میان افراد که سبب انتقال مفاهیم، افکار و اطلاعات از فردی به فرد دیگرمی‌شود، شرط اصلی پیدایی و ادامه زندگی جمعی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (669)

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- 32گفتار اول: پلیس ——————————————————————— 32بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– 33بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– 34گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (670)

بسمه تعالیدانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزیدانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‏نامه دانشگاه تهیه شده است )نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد : 101کد شناسایی پایان‏نامه: عنوان پایان‏نامه: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (671)

اینجانب: منصوره رضائی دانش آموخته مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی که درتاریخ:30/11/91 از پایان نامه خود تحت عنوان: “بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (661)

2-1-1-2) جان لاک بنیانگذار لیبرالسم (1704-1632)……………………………………………………………………………….132-1-1-2-1) وضع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………14عنوان صفحه 2-1-1-2-2) حق مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….142-1-1-2-3) سنجش و ارزیابی نظریه لاک…………………………………………………………………………………………………….152-1-1-3) ژان ژاک روسو و آزادگی انسان (1778-1712)……………………………………………………………………………152-1-1-4) جان استوارت میل (1873-1806)……………………………………………………………………………………………….172-1-1-5) آیزیا برلین (1997-1907)……………………………………………………………………………………………………………192-1-2) گفتار دوم: انقلاب ارتباطات ادامه مطلب…

By 92, ago